Leyla Hancı

1983 yılında İstanbul’da doğdum. 2000-2002 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi serigrafi programında ön Lisans yaptım. Lisans eğitimimi 2003-2007 yılları arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamladım. Şimdiye kadar birçok sergi ve yarışmaya katıldım. Büyük boyutlarda gravür çalışmaları gerçekleştiriyorum. Yağlı boya  ve Baskıresim çalışmalarımı resim atölyesinde halen sürdürüyorum.

Karma Sergiler:

2020    Uluslararası Sanal Engravist Baskıresim Bienali

2020   “Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi,19 Mayıs Digital Sergi

2020    Tam Sanat Online Digital Galeri 19 Mayıs Gençlik Sergisi

2020   “Bas Buluş Özgün Baskıresim Sergisi, Trakya Üniversitesi Edirne

2019   “II. Uluslararası Özgün Baskıresim yarışması, Trakya Üniversitesi Edirne

2019   “Genç Etkinlik 8”, UPSD. Beşiktaş Çağdaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi İstanbul

2019    Rating Academy Uluslararası Farkındalık Kongresi, Derin Çizgi Gravür Sergisi, Çanakkale

2018     Trakya Üniversitesi I. Özgünbaskı Yarışması, Edirne

2018    26. Uluslararası Art Suites Gallery Workshop, Bodrum

2017     Bas Buluş 2017, Özgünbaskı Sanatçıları, Namık Kemal Üniv.Tekirdağ

2017     Batum – Tiflis Özgün Baskı Festivali, Gürcistan

2017     Galeri Nişart Karma Resim Sergisi, İstanbul

2017     1.Uluslararası Posta Sanatı Yarışması, Trakya Üniversitesi GSF., Edirne

2016     Printed 16, Mixer, İstanbul

2016     Özgünbaskı Sanatçıları Sergisi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniv.Sergi Salonu

2013    13. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi,

2011    RHMD 4. Uluslararası Özgünbaskı Resim Sergisi, MSGÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi , İstanbul

2010   (CKM) Caddebostan Kültür Merkezi, Performansbir  Galeri, İstanbul

2010    Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Doğuş Sanat Galerisi “Özgünbaskı sanatçıları” Sergisi, İstanbul

2009     I . Uluslararası Baskı resim Bienal’i Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara

2009     I . Uluslararası Baskı resim Bienal’i Işık Üniversitesi, İstanbul

2009    33. DYO Resim Yarışması , İstanbul, Ankara, İzmir , Malatya , Kayseri, Trabzon,Denizli ,Şanlıurfa , Kıbrıs /       Lefkoşa

2009   (CKM) Caddebostan Kültür Merkezi, Performans bir Galeri, İstanbul

2009    Galeri Binyıl Karma Sergi, İstanbul

2008    Doğuş Üniversitesi Özgün Baskı Resim koleksiyonunda çalışmaları bulunmaktadır.

2008    I . Uluslararası Baskı resim Bienali (IMOGA) , Beşiktaş Çağdaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi

2007    Uzak /Yakın Buluşmalar, İzzet Baysal Üniversitesi ,Bolu

2007    Marmara Üniversitesi GSF. Özgünbaskı Resim sergisi, İstanbul

2007    Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi ‘Özgünbaskı Resim Ustaları’Sergisi, Balıkesir

2007    ArtForum Ankara 3. Plastik Sanatlar Fuarı , Ankara

2006    Uzak / Yakın Buluşmalar, Kocatepe Üniversitesi, Afyon

2006    Uzak / Yakın Buluşmalar, Trakya Üniversitesi , Edirne

2006    Uzak / Yakın Buluşmalar, Atatürk Üniversitesi , Erzurum

2006    Wolfgang Pilz ile “Ödünç Odalar”Özgün Baskı Workshop çalışması

2003    Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 11 Galeri 11 Sergi, İstanbul

2002    Yıldız Teknik Üniversitesi Geleneksel Atölye Sergisi, İstanbul

I was born in istanbul in 1983. In 2000-2002, I received my associate degree in Yıldız Technical University, screen printing program. I completed my undergraduate education at Marmara University, Faculty of Fine Arts, Painting Department between 2003-2007. I took part in many exhibitions and competitions untill now. I still continue my oil paintings in my painting workshop in Istanbul.

mixed exhibitions:

2020 “Bas Invention Original Printmaking Exhibition, Trakya University Edirne

2020 International Virtual Engravist Printmaking Biennial

2020 “Beşiktaş Contemporary Art Gallery, 19 Mayıs Digital Exhibition

2020 Tam Sanat Online Digital Gallery 19 Mayıs Youth Exhibition

2019 “II. International Original Printmaking Competition, Trakya University Edirne

2019 “Youth Activity 8”, UPSD. Beşiktaş Çağdaş Mustafa Kemal Culture Center İstanbul

2019 Rating Academy International Awareness Congress, Deep Line Engraving Exhibition, Çanakkale

2018 Trakya University I. Original Print Competition, Edirne

2017 Bas Invention 2017, Original Print Artists, Namık Kemal Univ. Tekirdag

2017 Batumi – Tbilisi Original Print Festival, Georgia

2017 Gallery Nişart Group Painting Exhibition, Istanbul

2017 1st International Postal Art Competition, Trakya University GSF., Edirne

2016 Printed 16, Mixer, Istanbul

2016 Original Print Artists Exhibition, Istanbul Fatih Sultan Mehmet University Exhibition Hall

2013 13. Şefik Bursalı Painting Competition Exhibition, Ankara Painting and Sculpture Museum,

2011 RHMD 4th International Original Print Exhibition, MSGÜ Tophane-i Amire Culture and Art Center, Istanbul

2010 (CKM) Caddebostan Culture Center, Performancebir Gallery, Istanbul

2010 Doğuş University Faculty of Art and Design, Doğuş Art Gallery “Original artists” Exhibition, Istanbul

2009 I. Çankaya Municipality Contemporary Arts Center, Ankara, International Print Painting Biennial

2009 I. International Print Painting Biennial Işık University, Istanbul

2009 33rd DYO Painting Competition, Istanbul, Ankara, Izmir, Malatya, Kayseri, Trabzon, Denizli, Sanliurfa, Cyprus / Nicosia

2009 (CKM) Caddebostan Cultural Center, A Performance Gallery, Istanbul

2009 Gallery Millennium Group Exhibition, Istanbul

In 2008, he has works in Doğuş University Original Print Image collection.

2008 I. International Print Painting Biennial (IMOGA), Beşiktaş Çağdaş Mustafa Kemal Cultural Center

2007 Far / Near Meetings, Izzet Baysal University, Bolu

2007 Marmara University GSF. Özgünbaskı Painting exhibition, Istanbul

2007 Devrim Erbil Contemporary Arts Museum ‘Original Print Painting Masters’ Exhibition, Balıkesir

2007 ArtForum Ankara 3rd Plastic Arts Fair, Ankara

2006 Far / Near Meetings, Kocatepe University, Afyon

2006 Far / Near Meetings, Trakya University, Edirne

2006 Far / Near Meetings, Atatürk University, Erzurum

2006 “Borrowed Rooms” Original Print Workshop with Wolfgang Pilz

2003 Marmara University Faculty of Fine Arts 11 Gallery 11 Exhibition, Istanbul

2002 Yıldız Technical University Traditional Workshop Exhibition, Istanbul